DEN OFFISIELLE SIDEN FOR MOSS SHIELDS NO|EN

Toppen av strikesonen er definert som en horisontal line ved midpunktet mellom toppen av slagmannens skuldre, og buksekanten på uniformsbuksen. Bunnen av strikesonen er en linje ved knehulen til slagmannen. Høyre og venstrekanten på strikesonen er på linje med kantene til hjemmebasen. Et kast(Pitch) som berører ytterkantene av strikesonen er like mye en strike som et kast som er kastet i midten av strikesonen. Et kast hvor slagmannen ikke svinger, og som ikke er innenfor strikesonen blir kalt en ball. En batter som får 3 strikes i samme slagrunde har striket ut, og er derfor å regne som ute. En batter som får 4 balls i samme slagrunde får automatisk gå til 1. base. Dette blir kalt en Walk.